Условия за позлване

ВНИМАНИЕ! Внимателно прочетете тези условия, преди да използвате този уеб сайт. Ако използвате този уеб сайт се счита, че приемате и сте съгласни с тези условия. Ако НЕ ПРИЕМАТЕ тези условия, не използвайте този уеб сайт!

Настоящите УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между " follow.BG " от една страна и Потребителите на електронни (Интернет) страници и услуги, намиращи се на домейн follow.bg и поддомейните му (наричани за краткост Сайт), както и отношенията със същите, когато използват информационните и търговски услуги предлагани от " follow.bg " (наричани за краткост Услуги).

Тези условия обвързват всички потребители. С натискането на всеки един обект, линк или бутон разположени на страниците на follow.bg (с изключение на линка към настроящите Общи условия) Потребителят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.

Допълнителни условия:

Потребителят има право да публикува информация и снимки за себе си, да комуникира с другите потребители и да ползва всички допълнителни услуги на сайта https://follow.bg при условие, че спазва настоящите общи условия. Може да разпространява своята страница от типа https://follow.bg/име или адреса на сайта https://follow.bg, като сам носи отговорност за верността на публикуваните данни.

Сайтът не носи отговорност за съдържанието на публикуваните от потребителя снимки, текстове, данни и информация в сайта.

В сайта се публикуват лични снимки.

Сайтът не може да се ползва от лица, които не са навършили 14 години.

Потребителят няма право да публикува:
снимки, в чиято видима област присъстват изображения на трети лица, които не са дали изричното си съгласие за публикуване на тези снимки в този сайт;
снимки, върху които трети лица имат защитени от закона права;
снимки със съдържание, което внушава национална, политическа, етническа, религиозна и/или расова нетърпимост и/или възхвалява или оневинява жестокост или насилие;
снимки със съдържание, което може да увреди физическото, умственото и моралното развитие на малолетните и непълнолетните, или с друго съдържание, което е неподходящо за лица под 18-годишна възраст;
снимки със съдържание, което изцяло или отчасти противоречи на добрите нрави.
основни (аватарни) снимки, в чиято видима област не се вижда неговото лице;
снимки на бебета и деца до 14 годишна възраст;

Потребителят няма право да публикува:
текстове със съдържание, върху което трети лица имат защитени от закона права;
текстове със съдържание, което внушава национална, политическа, етническа, религиозна и/или расова нетърпимост и/или възхвалява или оневинява жестокост или насилие;
текстове със съдържание, което може да увреди физическото, умственото и моралното развитие на малолетните и непълнолетните, или с друго съдържание, което е неподходящо за лица под 18-годишна възраст;
текстове със съдържание, което изцяло или отчасти противоречи на добрите нрави.


Сайтът има правото да не допуска публикации, които изцяло или отчасти противоречат на горните забрани, както и да премахва такива публикации без предупреждение.

Потребителят няма право да използва сайта като средство за реклама на "импулсни" телефони или други сайтове, както и да изпраща на други потребители рекламни, обидни или вулгарни съобщения. Другите потребители могат да откажат в бъдеще да получават съобщения от този потребител. При зачестяване случаите на блокиране на даден потребител, по преценка на модератор профилът му може да бъде изтрит, а достъпът до сайта – отказан. Подобни действия от страна на модератор не подлежат на коментар или оспорване.

За да е възможно профил на потребител да бъде показван на първа страница, то в него трябва да има реални снимки и текст, написан на български език с кирилица. Сайтът си запазва правото да откаже тази възможност по преценка на модератор.

Сайтът не публикува и не предоставя на трети лица лични данни като адрес, телефон и e-mail адрес на потребителя. Този тип данни са предназначени единствено за служебни нужди с цел облекчаване ползването на сайта и осъществяване на някои допълнителни услуги, които follow.bg предлага.

Сайтът си запазва правото да променя профили с недопустимо съдържание, да трие профили и отказва достъп на потребители по своя преценка. Това се прави с цел осигуряване комфорт и спокойствие за останалите потребители.

Потребители с активиран POWER профил, получават приоритет при търсене по избраните критерии.

Сайтът може във всеки един момент да се откаже от предоставянето на всички или някой от услугите без никакви задължения към потребителите.

Сайтът не носи отговорност за вреди в резултат на доверяване на информация или друго съдържание, поставено в сайта.

Потребителят носи цялата отговорност за ползването на неговото потребителско име и парола, за опазването на неговото потребителско име и парола, както и за това те да не стават достояние на трети лица. Също така потребителят носи цялата отговорност за всички последици (преки и косвени), настъпили от ползването на неговото потребителско име и парола, независимо дали това ползване е осъществено от потребителя или от трето лице.

Потребителят е длъжен да осигури опазване на потребителското име и паролата си. При най- малко съмнение у потребителя, че трето лице има достъп до профила му, потребителят може да промени своята парола за достъп, а също така е длъжен да уведоми за това модератора.

Сайтът си запазва правото да уведоми и окаже пълно съдействие на компетентните държавни органи, включително прокуратурата, следствието и полицейските органи, за всяка публикация, която нарушава законодателството на Р. България и/или правото на Европейския съюз.