Logo
Стара Загора
Павлина Делчева съобщи, че е започната процедура за настаняване в общински жилища на двамата братя шампиони на Стара Загора. #StaraZagora #СтараЗагора https://stara-zagora.info/...
5 месеци преди

Няма отговори!

It seems that this publication does not yet have any comments. In order to respond to this publication from Стара Загора , click on at the bottom under it