Logo
badboy
На мястото на родната къща на Ботевия четник Георги Серяков (Гио), днес се намира емблематичната Серякова къща. #троян
https://oblasta.com/galeri...
2 месеци преди

Няма отговори!

It seems that this publication does not yet have any comments. In order to respond to this publication from badboy , click on at the bottom under it