Logo
badboy
В галерия „Серякова къща“ на 4-ти април 2024 година, от 18:00 часа, се открива изложбата „Семейство Кирови“, която представя живопис, пластика и рисунка на тримата художници – баща, син и дъщеря: Владимир Киров, Мартин Киров и Любомира Кирова. #троян
https://oblasta.com/galeri...
2 месеци преди

Няма отговори!

It seems that this publication does not yet have any comments. In order to respond to this publication from badboy , click on at the bottom under it