Logo
Pleven News
Кметът на Община #Плевен , д-р Валентин Христов, обяви две дати като неучебни дни за учебните заведения в общината. https://plevennews.com/v-o...
3 месеци преди

Няма отговори!

It seems that this publication does not yet have any comments. In order to respond to this publication from Pleven News , click on at the bottom under it