Logo
в Пловдив
За пръв път у нас ще се проведе спортно-културен маратон. Домакин на пилотното издание на „Тепе Джамборе“ е Пловдив. Събитието представлява състезание по бягане, чийто маршрут преминава през седемте тепета на Пловдив. #Plovdiv #Пловдив https://vplovdiv.com/plovd...
1 месец преди

Няма отговори!

It seems that this publication does not yet have any comments. In order to respond to this publication from в Пловдив , click on at the bottom under it