Logo
в Пловдив
В него взеха участие 232 деца, които кандидатстваха за обявените 423 свободни места. Резултатите показват, че са класирани 143 деца, като 77,6 % от тях са в списъците на приетите по първо желание. #Plovdiv #Пловдив https://vplovdiv.com/yasni...
1 месец преди

Няма отговори!

It seems that this publication does not yet have any comments. In order to respond to this publication from в Пловдив , click on at the bottom under it