Logo
в Пловдив
Те с интерес изслушаха историята на приюта и се запознаха с мисията му, а именно - да предостави временен дом на изоставените животни и да им помогне да намерят нови, любящи стопани. #Plovdiv #Пловдив https://vplovdiv.com/potre...
1 месец преди

Няма отговори!

It seems that this publication does not yet have any comments. In order to respond to this publication from в Пловдив , click on at the bottom under it