Logo
badboy
На 29, 30 май и 1 юни бъдещите техник-лесовъди от специалност „Горско стопанство и дърводобив“ от 8, 9 и 10 клас от НПГГСД „Сава Младенов“ проведоха своето второ пробно стажуване в Община Тетевен – дейност „Управление и стопанисване на общинските гори“.
#тетевен #областта
https://oblasta.com/ucheni...
12 месеци преди

Няма отговори!

It seems that this publication does not yet have any comments. In order to respond to this publication from badboy , click on at the bottom under it