Logo
Цветето
Анхуза (Anchusa azurea) е вид цветно растение от семейство Boraginaceae, известно с общите имена градинска анхуза и италианска лазоревка. #цветя
https://cvete.eu/anhuza/
6 месеци преди

Няма отговори!

It seems that this publication does not yet have any comments. In order to respond to this publication from Цветето , click on at the bottom under it