Logo
Oblastta
Мадлена Бояджиева, кмет на Тетевен бе един от лекторите в рамките на въвеждащата среща за общините от Северозападния район за планиране, която се провежда в Монтана
https://oblasta.com/funkcz...
4 месеци преди

Няма отговори!

It seems that this publication does not yet have any comments. In order to respond to this publication from Oblastta , click on at the bottom under it