Logo
badboy
Регионално делегатско заседание за издигане кандидатури за членове на Управителния съвет на НСОРБ от Северозападния район за планиране се проведе в Монтана. В него участваха кметове и представители на общинските съвети на 51 общини от областите #Видин ,#Враца, #Монтана , #Плевен и #Ловеч . Общият брой на делегатите в Общото събрание на НСОРБ от Северозападния район е 102. #тетевен
https://oblasta.com/d-r-ma...
4 месеци преди (E)

Няма отговори!

It seems that this publication does not yet have any comments. In order to respond to this publication from badboy , click on at the bottom under it