Logo
Стара Загора
В сумата от тези 25 млн. лева влизат още изграждането на велоалея, канализация, водоснабдяване, улично осветление и 6 броя уширения („джобове“) за автобуси. Предвидени са още 6 спиркови заслона и 6 табла на телематиката. #StaraZagora #СтараЗагора https://stara-zagora.info/...
3 месеци преди

Няма отговори!

It seems that this publication does not yet have any comments. In order to respond to this publication from Стара Загора , click on at the bottom under it