Logo
в Пловдив
Анелия Кирова бе избрана за кандидат за кмет на район Тракия на провелата се Районна Конференция на БСП - Тракия. Кандидатурата й беше одобрена единодушно от всички делегати на Конференцията, след като другите кандидати си направиха самоотвод. #Plovdiv https://vplovdiv.com/aneli...
12 месеци преди

Няма отговори!

It seems that this publication does not yet have any comments. In order to respond to this publication from в Пловдив , click on at the bottom under it